HR IT EN DE

svetvincentKULTURA I UMJETNOST

KULTURA I UMJETNOST U SVETVINČENATU I OKOLICI

Znamenitosti u Svetvinčentu i okolici


SAKRALNI OBJEKTI


Na istočnom djelu place smjestila se župna crkva Navještenja Marijina, građena početkom 16. st., s renesansnom trolisnom fasadom od domaćeg klesanog kamena.    više

 

MEMORIJALNA ZBIRKA


Memorijalna zbirka Sluge Božjeg Miroslava Bulešića smještena je prizemlju Župnog dvora na glavnom gradskom trgu Placi u Svetvinčentu.   više
MUZEJ BRDO


Galerija - muzej "Brdo" već dvije godine djeluje u selu Režanci. O njoj brigu najviše vodi gospodin Josip Bilić Gašpar, nastanjen u blizini.   višeKAŠTEL GRIMANI-MOROSINI


Kaštel je danas jedna od ponajljepših mletačkih gradnji tog vremena u Istri. Na tri ugla-tri kule, a na četvrtom-palača sa sobama za gospodu i stanom kapetana. 

više

Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


Svetvinčenat Đani Celija