HR IT EN DE

svetvincentKULTURA I UMJETNOST

SAKRALNI OBJEKTI

Crkva Sv.Vincenta - nekad opatijska i župna crkva, potječe iz I2 st. Jednobrodna je s tri abside i u svojoj unutrašnjosti ima tri sloja zidnih fresaka među kojima i najopsežniji istarski ciklus romaničkih fresaka, pod bizantskim utjecajem, s kraja 13. st., rad majstora Ognobenusa Trevisanusa. Najmlađem, trećem sloju s konca 14. i početka 15. st. pripadaju dvije obnovljene slike apostola i fragmentarna oltarna slika na sjevernom zidu s likom svetice i donatorom. Freske prikazuju biblijske scene (žrtva Abelova, Navještenje, Pohođenje, Raspeće...), kalendar (ilustracije radova po mjesecima) i scene iz života svetaca (ponajviše iz života sv. Vincenta).

Na istočnom djelu place smjestila se župna crkva Navještenja Marijina, građena početkom 16. st., s renesansnom trolisnom fasadom od domaćeg klesanog kamena. U unutrašnjosti crkve je pet mramornih oltara s palama (oltarnim slikama) koje pripadaju venecijanskoj školi. Osobito su vrijedni oltar sv. Viktorije s slikom koja prikazuje Majku Božju s anđelima, sv. Sebastijana i sv. Roka, djelo Palme Mlađega, te glavni oltar kojeg su dali izgraditi Grimani s oltarnom slikom Navještenja, autora Giuseppe Porta-Salviatija. U crkvi se štuje tijelo sv. Viktorije koje je 1669. godine preneseno iz Rima u Svetvinčenat.

Odmah do place je crkvica sv. Antuna Opata, nepravilnog tlocrta sa presilicom. Pripada gotičkoj pučkoj arhitekturi i u unutrašnjosti ima drveni kip sveca, rad domaćeg majstora iz 14. stoljeća.Crkva sv. Roka iz 1622. nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Svetvinčenta i predstavlja tip srednjovjekovne istarske arhitekture.
Na istočnom izlazu iz mjesta nalazi se crkvica posvećena
sv. Katarini. Lijep je primjer to pučke romanike u Istri - datira iz 14., a oslikana je freskama s početka 15. stoljeća.

Izvan samog mjesta zanimljive su i tri jednobrodne crkve s lopicom. Ona sv. Germana iz 16. st. u selu Rezanci, sv. Marija od trih kunfini, također iz 16. st. pored sela Boškari, te crkva sv. Kirina u istoimenom naselju.

Hrvatska turistička zajednica   Istra turistički portal   Opcina Svetvinčenat   Istra culture   Istarska razvojna turistička agencija   Istra gourmet   Domus bonus   Istra trails   Istra bike   EDEN   Tripadvisor   Tourist Croatia Tourist portal  

   rss            valid rsscss 3 html 5 
Copyright © 2011 Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.


Svetvinčenat - ples i neverbalno kazaliste